Sanne de Kleyn

Sanne de Kleyn is afdelingsmanager DIV (documentaire informatievoorziening) en Facilitaire Zaken.

DIV is een afdeling waar 40 medewerkers zich inzetten voor een goede informatiehuishouding van de gemeenten. Dagelijks is de afdeling bezig met het verwerken, scannen en registreren van de binnengekomen documenten zodat de werkprocessen van de klanten doorlopen. Om het archief op orde te houden, wordt er ook dagelijks gewerkt aan het beheer van het papieren en digitale archief door bewerking, vernietiging en overbrenging van archiefmateriaal.
 
De 30 medewerkers van Facilitaire Zaken ontzorgen de aangesloten organisaties. Dankzij het bieden van ondersteunende dienstverlening kan iedereen, bijvoorbeeld op de gemeentehuizen, hun werkzaamheden goed blijven uitvoeren. Het takenpakker van de afdeling is zeer gevarieerd. Facilitaire Zaken houdt zich onder andere bezig met logistiek, evenementen, repro en post, drukwerk, contractmanagement en bodetaken.

Drijfveren
Door mensen te motiveren, te stimuleren, te coachen en te begeleiden wil Sanne het beste in medewerkers naar boven halen en de afdelingen zo goed mogelijk laten presteren. Bovendien is het een belangrijke motivatie voor Sanne om de klant zo goed mogelijk te helpen. Dit bereikt ze door samen processen te stroomlijnen en goede afspraken over de dienstverlening te maken. Het volgen van de vele ontwikkelingen binnen het vakgebied en hier in samenspraak met klanten invulling aan geven maken het werk extra interessant.

Weetjes
Levensmotto van Sanne: ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan.’ Met veel verschillende dingen bezig zijn onderschrijft het avontuurlijke karakter van Sanne. Haar vele hobby’s zoals sleutelen aan haar camper, reizen, wandelen, wielrennen, koken én het geven van interieuradviezen tonen dit aan.