Johan Everts

Johan Everts, is als manager ICT, verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van de afdeling ICT. De afdeling biedt een breed pakket aan ICT producten en diensten. Je moet dan denken aan beheer en onderhoud van systemen, netwerken en basisprogrammatuur. Ook de ‘levering’ van applicaties én digitale werkplek, mobieltjes, laptops en andere hardware maken deel uit van de werkzaamheden.

De opdracht en het probleem tot de kern terugbrengen en hier een passende oplossing voor vinden is waar ICT voor staat. Zodat onze klanten zich volledig kunnen richten op hun missie.

Drijfveren
Samen met anderen structureren en verbeteren. Altijd op zoek naar manieren om onze klanten nog beter van dienst te zijn. Dat betekent nog meer de samenwerking zoeken met klanten, collega’s, leveranciers en optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde.

Samen bouwen!

Weetjes
Astronomie is een zeer oude wetenschap, die al bestond in het oude Egypte. Ik heb een grote interesse voor astronomie. De naam van mijn dochter Nova verwijst hier ook naar.