Financiële administratie 

FA: Zonder goede administratie is elke organisatie financieel stuurloos
De financiële administratie vormt de basis van een goede bedrijfsvoering en het gewenste inzicht in kosten en inkomen. De financiële administratie goed beheren is niet alleen belangrijk om op tijd alle betalingen te kunnen doen. Het is ook belangrijk om direct alle vragen te kunnen beantwoorden over de financiële stand van zaken. Wie zijn administratie op orde heeft, heeft inzicht en weet hoe de organisatie er in financiële zin voor staat. 

Op basis van deze waardevolle informatie kunnen er weloverwogen besluiten worden genomen. Eveneens is duidelijk welke financiële ruimte er is om bijvoorbeeld de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Nog een reden om de administratie goed bij te houden is dat elke overheidsorganisatie verantwoording moet afleggen, zoals een gemeente aan haar inwoners.

Financiële Administratie van De Connectie heeft het gehele financiële proces gestroomlijnd en geharmoniseerd. De financiële administratieve structuur is goed en overzichtelijk ingericht. Dat levert elke klant een schat aan informatie op over de bedrijfsvoering. Op basis van de feiten kan een klantorganisatie bijvoorbeeld zien of de financiële situatie zich ontwikkelt volgens eerdere prognoses en eventueel bijsturen. Team Financiële Administratie beheert de gehele financiële administratie volgens afspraak. Daar kan elke klant op vertrouwen en bouwen.

Wat zijn onze taken
Financiële administratie voert een brede scala van taken uit:

  • Crediteurenadministratie.
  • Debiteurenadministratie.
  • Treasury.
  • Betalingsverkeer.
  • Fiscaal beheer.
  • WKR-beheer.
  • Grootboekbeheer (incl. IV-3).

Contactpersoon
Jane Hofman
Teamleider Financiële Administratie
T: 026 – 377 2187
E: jane.hofman@connectie.nl