Business Intelligence


Business Intelligence: meten is weten en daardoor is er grip op de bedrijfsvoering
Business intelligence (BI) heeft tot doel alle in de  organisatie aanwezige data als kennis te gebruiken voor een betere aansturing van de bedrijfsvoering. Alle noodzakelijke data wordt consequent verzameld. Op basis van kritische prestatie indicatoren (KPI’s) wordt de verzamelde data geanalyseerd.

Effectiviteit, efficiëntie en betere en snellere beslissingen behoren tot de belangrijkste voordelen van business intelligence. Het eerste deel van dit begrip, ‘business’, gaat over de bedrijfsvoering van de business. 'Intelligence' heeft betrekking op het feit dat de verkregen data beslissingsondersteunend moet zijn. Deze informatie gaat over klanten, klantreizen, klantprocessen en de prestaties van De Connectie.

Data is niet per definitie betekenisvol. Data is pas informatie wanneer men de gegevens in de juiste context kan plaatsen en interpreteren. Op basis van deze interpretatie kunnen verbetervoorstellen op het gebied van klantreizen/klantprocessen, content, kanalen en diensten worden uitgewerkt. Deze rapportages worden gedeeld met de betreffende teams zodat de verbetervoorstellen kunnen worden doorgevoerd.

Business Intelligence: weten waar je aan toe bent.

Wat zijn onze taken

  • Vaststellen KPI’s (in overleg met management en betreffende teams).
  • Vastellen van de bronnen die nodig zijn om KPI’s te monitoren.
  • Inrichten dashboard(s), ook door te koppelen met de bronnen.
  • Verzamelen, beoordelen en verwerken van data.
  • Uitvoeren van (complexe) data-analyses.
  • Inrichten van rapportages voor het management, zodat ze met één druk op de knop inzicht hebben.
  • Maken van visuele presentaties.
  • Adviseren van het management.

Contactpersonen
Kim van Hees
BI-specialist
T: 026 - 377 4876
E: kim.van.Hees@connectie.nl

Erik Vodegel
M: 06 8269 0397
E: erik.vodegel@connectie.nl