Belastingen

Belastingen: hoge kwaliteit en klantvriendelijkheid van het belastingproces
Gemeenten en waterschappen innen ieder hun eigen lokale belastingen. De processen voor het heffen en innen van lokale belastingen zijn echter nagenoeg identiek. De Connectie heeft in dit hele proces oog voor het belang van inwoners en ondernemers en probeert hen hierin zoveel mogelijk te faciliteren. Wij staan altijd borg voor een adequate uitvoering en het ophalen van de juiste belastingopbrengsten voor onze opdrachtgevers.

Gemeenten maken gebruik van dezelfde gegevens en gegevensbronnen. Daarom werken een aantal gemeenten samen met De Connectie. We beheren maar één keer en op één plek alle gegevens, maar doen dit wel in gescheiden omgevingen. De Connectie voert het hele proces maar één keer uit. Hierdoor gebeurt het efficiënter én goedkoper.

Door de schaalvergroting kunnen gemeenten de kwaliteit van de dienstverlening op peil houden en tegelijkertijd kosten reduceren. Ook kunnen hierdoor diensten digitaal toegankelijker gemaakt worden.

Inwoners en ondernemers van onze gemeentelijke klanten kunnen bij De Connectie terecht voor al hun vragen. Wij fungeren als de backoffice voor onze klanten. Uiteraard worden inwoners en ondernemers in naam van hun eigen gemeente te woord gestaan en geholpen. De Connectie sluit daarbij aan op de KCC-ontwikkeling van de betreffende gemeenten.

Wat zijn onze taken

Er zijn twee soorten gemeentelijke belastingen:

  • Belastingen: bijvoorbeeld onroerende zaakbelasting (OZB), toeristenbelasting, forensenbelasting en parkeerbelasting. De opbrengst daarvan gaat naar de gemeente. De gemeente bepaalt zelf waarvoor ze de opbrengst gebruikt.
  • Heffingen: dit zijn rechten, tarieven en leges. Bijvoorbeeld rioolheffing, een kaartje voor het gemeentelijke zwembad of de kosten voor een paspoort. De gemeente kan hier alleen de totale kosten vergoed krijgen die ze gemaakt heeft. De totale opbrengst van deze heffingen mag niet meer zijn dan de totale kosten die de gemeente ermee betaalt.

Voor deze twee soorten belastingen voeren wij het gehele proces uit:

  • Heffen van belastingen.
  • Innen van belastingen.
  • Beheren van de basisadministratie Waarde onroerende zaken.
  • Vaststellen van de WOZ-waarde.

Daarnaast adviseren wij onze klanten over ontwikkelingen op het terrein van lokale belastingen.