Invordering

Invordering: behoorlijk en effectief invorderen
De overheid is de belangrijkste schuldeiser in het land. Inwoners (en ook ondernemers) hebben met overheidsdiensten te maken aan wie zij moeten (terug)betalen. In dit geval de lokale belastingen. Dat doen zij in het algemeen zonder problemen. De meeste schulden aan de overheid worden op tijd betaald. Bij een kleine minderheid van de gevallen ligt dat anders.

Het is belangrijk dat mensen die niet op tijd betalen op een behoorlijke en goede wijze worden benaderd. Sommigen kunnen wel betalen, maar willen het niet. Anderen willen wel betalen, maar kunnen het niet. In al deze situaties treedt Invordering met respect en begrip voor de situatie op. Dit doet de afdeling Belastingen omdat ze van mening is dat er een mens achter het schulddossier zit.

Juist omdat we spreken over mensen is het proces waarop ingevorderd wordt zorgvuldig ingericht. De wijze van invorderen speelt immers een grote rol bij het welzijn van de betrokkenen. Juist vanuit dit perspectief vordert De Connectie behoorlijk en effectief, waarbij we zoveel als mogelijk rekening houden met de omstandigheden.

Wat zijn onze taken

  • Team Invordering onderscheidt vier fasen: voorbereiding, betalingstermijn, aanmaning en invordering. In de voorbereiding wordt geconstateerd dat betaling is uitgebleven en wordt een herinnering aangemaakt. Het gangbare proces is dat er een aanmaning wordt verstuurd als na een betalingstermijn van meestal zes weken nog niet is betaald is. Als betaling dan nog steeds uitblijft volgt dwanginvordering.
  • Tijdens de invorderingsfase wordt nogmaals zeer zorgvuldig naar de situatie gekeken. Op basis van de analyse worden de vervolgstappen bepaald. Schematisch ziet de procedure er als volgt uit:

Contactpersoon
Roel Berns
Coördinator Invordering
026 – 377 3521
roel.berns@connectie.nl